Det blir allt mer populärt att hålla egna höns på sin tomt. Även om man, precis som med alla djur, bör vara beredd på att lägga en del tid och omsorg på hönsen så är det faktiskt lättare än man kan tro. I en del kommuner behöver man inte ens ansöka om tillstånd för att hålla höns på tomten.

Vi blir allt mer medvetna om vad vi äter. Det gäller inte bara matens miljö- och hälsoeffekter utan även de förhållanden under vilka animaliska livsmedel produceras. Burhönsens villkor har debatterats länge, och allt fler kedjor har slutat att sälja ägg från dessa höns. Allt fler väljer dock, för att vara på den säkra sidan, att gå betydligt längre och skaffa egna höns. Då kan man vara hundra procent säker på att man får ägg som kommer från höns som inte har lidit.

Vad som gäller för att hålla höns på tomten varierar mellan olika kommuner. Det är nämligen de lokala föreskrifterna, som beslutas av kommunfullmäktige, som reglerar denna typ av frågor. I Göteborgs kommun krävs inte längre något tillstånd, och detsamma gäller många av de andra kommunerna i stor-Göteborg.

Att man inte behöver tillstånd från kommunen på alla håll betyder dock inte att det bara är att tuta och köra. Kontakta dina grannar och hör hur de förhåller sig till att du vill ha höns i din trädgård. Om du bor i bostadsrättsradhus bör du också kontrollera om det står något om höns i föreningens stadgar. Tänk också på att den kommunala miljöförvaltningen kan ingripa och ställa krav. Detta sker dock bara om hönsen blir en olägenhet, det räcker inte med att de stör en eller några få gånger.

Valet av höns

För att det ska räknas som hobbyverksamhet får man inte ha mer än 349 höns. De flesta som har höns i trädgården har dock betydligt färre. Fem hönor kan vara lagom för en villatomt. Många väljer att köpa höns av någon av de gamla lantraserna, som kinda- eller ölandshöna. En sådan rashöna kostar ungefär 400 kr. Vill man komma billigare undan kan man köpa en höna som inte anses duga till kommersiell äggproduktion längre. De hönorna kan ofta lägga ägg i ytterligare några år.

Ett annat alternativ är att hyra höns. Det kan vara ett bra alternativ om man vill prova på hur det är att ha höns, eller brukar åka bort under vintern. Man kan också ha höns i sommarstugan. I praktiken går det till så att man lånar hönor från en äggproducent, som sedan tar tillbaka dem när hösten kommer.

Vare sig man köper eller hyr höns kräver de en del skötsel. Följande uppgifter ska utföras:

  • Hönshuset ska städas en gång i månaden.
  • Äggen ska samlas in varje månad.
  • Hönsen ska släppas ut från hönshuset till rastgården varje morgon, och släppas in på kvällen.
  • Mata hönsen och byt vatten varje dag. På sommaren klarar de sig på grönfoder, matrester (t.ex. överbliven pasta och ris) och sådant som de hittar i trädgården. På vintern behöver d få spannmål och frukt eller grönsaker. De måste dock få vitaminer och mineraler året runt.